Cennik

Opłaty za przedszkole               
 
Oddział niepubliczny-czesne
 380zł/mies.
Wyżywienie:

Pobyt pełny        6.30-17.30

12zł/dzień.
       Pobyt skrócony   8.30-13.30         10zł/dzień.
     Wpisowe:       500zł
      Oddział publiczny-czesne

8.30-13.30 - bezpłatnie

6.30-8.30, 13.30-17.30 - 1zł/godz.

       Wyżywienie:  
      Pobyt pełny               6.30-17.30          12zł/dzień
     Pobyt skrócony          8.30-13.30     10zł/dzień


 

Wyżywienie:
Pobyt pełny (6.30 - 17.30) 10zł/ dzień
Pobyt skrócony (8.00 - 13.00)     7zł/ dzień                             
Wpisowe 500zł
  
 Zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne:
j. angielski (basic) 55zł/ miesiąc 2 x tygodniu 30min.,
     rytmika      bezplatnie     2x w tygodniu 30min 
   tance 45zł/ miesiąc 2 x w tygodniu
logopedia indywidualna           35zł za 1 zajęcie 1 x w tygodniu 30 min.
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 45zl / miesiąc  1 x w tygodniu 30min 
piłka nożna 45zł/ miesiąc 1 x w tygodniu 30 min.


 


Inne:  
Rada Rodziców zgodnie z decyzją Rady Rodziców    
Ubezpieczenie NNW    zgodnie z decyzją Rady Rodziców

Wyprawka plastyczno-higieniczna,

realizacja kalendarza imprez

zgodnie z potrzebami na dany rok szkolny

zgodnie z potrzebami na dany rok szkolny